back to home dude

Kẻ ẩu đả: Súng thủy tinh

Kẻ ẩu đả: Súng thủy tinh

về Kẻ ẩu đả: Súng thủy tinh

Chọn nhân vật của bạn và bắt đầu nhiệm vụ! Công việc của bạn là tiêu diệt tất cả những kẻ thù, sau đó rời khỏi địa điểm nhanh nhất có thể. Bạn có thể thu thập đủ thiết bị để mở khóa những nâng cấp trong trò chơi này không?