back to home dude

Kẻ ám sát kỵ binh.

Kẻ ám sát kỵ binh.

Về Kẻ ám sát kỵ binh.

Bạn có phải là một tay súng thiện xạ không? nhưng nhiệm vụ của bạn trong trò chơi này không dễ tí nào đâu nhé. Bắn vào tất cả những kẻ thù và thực hiện thật nhanh.