back to home dude

Kawairun

Kawairun

về Kawairun

Tạo cho bạn một nhân vật riêng và bắt đầu trò chơi! Đi qua nhũng khu vực khác nhau cùng lúc tránh tất cả mọi thử cản đường bạn! Đó là những cành cây, những con ong và cả những con ma nữa!