back to home dude

Karnage.io

Karnage.io

Về Karnage.io

Karnage.io! Hãy tham gia vào trận đấu và bắn những người chơi khác trong cuộc đấu súng. Hãy thu thập đạn dược, súng tốt và áo giáp để trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu bạn ngã xuống, nham thạch sẽ giết bạn!