back to home dude

Bệnh Viện Kapi

Bệnh Viện Kapi

về Bệnh Viện Kapi

Trải nghiệm cảm giác làm việc tại Bệnh Viện Kapi trong vai trò một bác sĩ đích thực! Giúp các bệnh nhân với các vấn đề của họ và kiếm sống ở thành phố!