back to home dude

Kangaroo Jack Airplane

Kangaroo Jack Airplane

về Kangaroo Jack Airplane

Sử dụng máy bay của bạn để bắt Kangaroo Jack! Bay từ trái sang phải và ném những phi tiêu vào những con Kangaroos. Khi bạn ném được càng nhiều, bạn sẽ ghi điểm càng cao!