back to home dude

Kamikaze Pigs

Kamikaze Pigs

về Kamikaze Pigs

Nhấp vào màn hình để bắt đầu trò chơi chuỗi tiêu diệt những binh lính heo. Hãy giết càng nhiều heo càng tốt và tập hợp những ngôi sao bằng cách đụng vào những chiếc máy bay và trực thăng. Xem bạn có thể hoàn thành các nhiệm vụ và thu thập tất cả những thành tựu không nhé?