back to home dude

Kaboomz 4

Kaboomz 4

về Kaboomz 4

nổ tung những quả bóng để chuyển sang cấp độ kế tiếp! Kích hoạt những nút hoặc những vật thể nhất định để làm biến mất những tiêu điểm! Bạn có thể hoàn thành tất cả 30 cấp độ không nào?