back to home dude

Kaboomz 2

Kaboomz 2

về Kaboomz 2

Hãy giữ lại những quả bóng màu xanh và làm vỡ quả màu đỏ. Định hướng khẩu pháo và bắn để di chuyển các hình khố khác nhau.