back to home dude

Junkyard Huzzle

Junkyard Huzzle

về Junkyard Huzzle

Dùng nam châm khổng lồ để hút những chiếc xe và đặt từ 4 chiếc xe trở lên cạnh nhau để loại bỏ chúng khỏi trò chơi! Hãy tiếp tục đến khi nào bạn đạt được điểm số cao nhất. Bạn có đủ dũng cảm để chơi với tiền thật không?