back to home dude

Jungle Musician

Jungle Musician

về Jungle Musician

Hãy sử dụng trí nhớ của bạn để chơi lại bản nhạc mà con tinh tinh đã biểu diễn. Bạn có thể nhờ nó lặp lại những điệu nhạc 3 lần khi bạn quên.