back to home dude

Jungle Juggle

Jungle Juggle

Về Jungle Juggle

Hãy ném những con thú nhiệt đới vào những khe lỗ. Cố gắng nhắm chính xác và thu nhặt thật nhiều đồng tiền vàng.