back to home dude

Jump'It 1

Jump'It 1

về Jump'It 1

Hãy nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác với tốc độ tối đa và cố gắng duy trì càng lâu càng tốt! Liệu bạn có thể đạt được số điểm cao nhất?