Thể loại thấp hơn

Jump'It

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Trò chơi Jump'It hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 2Trò chơi Jump'It khác nhau, ví dụ như Jump'It 1 & Jump'It 2: Dockyard Run. Nhảy qua các tòa nhà và cố gắng không bị rơi xuống vực! Bạn có thể đạt được số điểm cao nhất không?
Kỹ năng

Gửi phản hồi