back to home dude

Jumping Thief

Jumping Thief

Về Jumping Thief

Trò chơi này sẽ thử thách kỹ năng nhảy và tiếp đất hoàn hảo của bạn! Nhảy từ mặt phẳng này qua mặt phẳng khác và hãy chắc chắn bạn căn đúng thời điểm vì không có điều gì chắc chắn bạn sẽ không ngã nếu bạn bị lỡ nhịp! Bạn sẽ tiếp tục nhảy được bao xa? Hãy biến trò chơi này thành một thử thách và so tài với một người bạn của bạn! Ai chiến thắng sẽ lấy được phần thưởng!