back to home dude

Jump 'n Glide

Jump 'n Glide

về Jump 'n Glide

Hãy cố gắng để có được để hoàn tất. Thu thập những quả bóng màu vàng, nhưng hãy cẩn thận của các quả bom màu đỏ và những con sóc.