back to home dude

Jolly Pop

Jolly Pop

về Jolly Pop

sử dụng chuột máy tính để di chuyển những vật thể khác nhau trong mỗi cấp độ. Bạn sẽ vượt qua cấp độ kế tiếp khi bạn đạt được 2 ngôi sao ở từng cấp! Xem bạn có thể đạt được kỷ luật mới không nhé?