back to home dude

Jolly Jong 2.5

Jolly Jong 2.5

về Jolly Jong 2.5

Hãy chơi ván Mạc Chược quen thuộc này. Nối 2 tấm hình giống nhau nếu như chúng có ít nhất 1 cạnh không tiếp xúc với tấm hình khác.