back to home dude

John Swain's Amateur Action

John Swain's Amateur Action

về John Swain's Amateur Action

Nhập vai ngư dân bậc thầy John Swain và thử câu cá! Hãy mua mồi đặc biệt ở cửa hàng và kiên nhẫn chờ đến khi chúng cắn câu. Bạn có thể câu được mỗi loại một con chứ?