back to home dude

Joe X

Joe X

về Joe X

Hãy giúp Joe trong cuộc chiến không hồi kết với những zombie, ninja và khủng long bằng cách thực hiện hàng trăm đòn tấn công phối hợp để giành được số điểm cao nhất.