back to home dude

Jingo

Jingo

về Jingo

Hãy kết hợp những khối cùng màu thành bộ 3 hoặc nhiều hơn để làm chúng biến mất. Bạn cũng có thể dùng bom.