back to home dude

Jigsaw Puzzles: Greatest Artists

Jigsaw Puzzles: Greatest Artists

về Jigsaw Puzzles: Greatest Artists

Trong trò chơi này bạn phải ghép những bức tranh nổi tiếng thế giới! Hãy chọn một trong những họa sĩ tên tuổi, ví dụ như Anthony van Dyck và Claude Monet. Hãy thử nhé!