back to home dude

Jewellery Mahjong

Jewellery Mahjong

về Jewellery Mahjong

trong phiên bản Mạc Chượt này bao gồm rất nhiều những viên kim cương! Kết nối những hình giống nhau lại để làm chúng biến mất khỏi màn hình và cố gắng hoàn thành từng cấp độ càng nhanh càng tốt.