back to home dude

Jewel Match 3

Jewel Match 3

về Jewel Match 3

hãy di chuyển 3 hay nhiều những viên pha lê thành 1 hàng thẳng. Tiếp tục đến khi tất cả những hình vuông sáng màu biến mất! Nếu bạn thực hiện càng nhanh,bạn sẽ ghi điểm càng cao!