back to home dude

Jewel

Jewel

Về Jewel

Tạo ra một nhóm gồm 3 hay nhiều hơn với những viên đá quý cùng loại. Khi kho báu được lắp đầy, bạn có thể chuyển sang cấp độ tiếp theo.