back to home dude

Jetpacked

Jetpacked

về Jetpacked

vào vai 1 phi hành gia can đảm và phóng lên không gian. Tránh những sao chổi rơi xuống và cố gắng tập hợp khí gas cùng lúc, nếu không bạn sẽ bị quay ngược về trái đất! Bạn có thể đạt đến hành tinh Narwhal không nào?