back to home dude

Nhà Hàng Sushi của Jessica

Nhà Hàng Sushi của Jessica

Về Nhà Hàng Sushi của Jessica

Bạn là quản lý của nhà hàng sushi này. Hãy phục vụ khách hàng những món ăn mà họ yêu cầu và giữ cho họ luôn cảm thấy hài lòng.