back to home dude

JellyGo

JellyGo

về JellyGo

Hãy lên kế hoạch và đưa Jelly tới kiểm soát các toà nhà ở mỗi cửa. Hãy phối hợp các toà tháp hoặc nâng cấp chúng để sản xuất ra nhoeeuf Jelly hơn. Liệu bạn có thể hoàn thành các nhiệm vụ.