back to home dude

Jelly đấu với kẹo

Jelly đấu với kẹo

Về Jelly đấu với kẹo

Jelly bé nhỏ muốn đánh bại kẹo hơn bất cứ thứ gì. Nhưng anh ấy cần sự giúp đỡ của bạn. Anh ấy đứng trên chiếc bàn bằng sắt, đợi bạn ném anh ấy về phía candy. Hãy đảm bảo thời gian của bạn chính xác bởi vì nếu không anh ấy sẽ không sống sót. Những cái gai sắt sẽ đâm anh ấy. Bạn sẽ đánh bại những viên kẹo như thế nào cùng với Jelly bé nhỏ của bạn?