back to home dude

Jake Giải Cứu Miền Đất Hứa

Jake Giải Cứu Miền Đất Hứa

Về Jake Giải Cứu Miền Đất Hứa

Jake Giải Cứu Miền Đất Hứa là một trò chơi thám hiểm vui nhộn! Miền Đất Hứa đã dần bắt đầu biến mất, và Jake cần sự trợ giúp của bạn để cứu lấy nó! Hãy đi theo bản đồ và thu thập những đồng tiền vàng.