back to home dude

JackSmith

JackSmith

Về JackSmith

Hãy rèn gươm cho khách hàng của bạn. Theo họ vào cuộc phưu lưu và thu thập càng nhiều đồ vật càng tốt. Bạn càng đi xa vào cuộc phưu lưu bao nhiêu, bạn sẽ càng rèn được nhiều gươm !