back to home dude

Jack trong địa ngục 2

Jack trong địa ngục 2

Về Jack trong địa ngục 2

Hãy giúp Jacko và con quạ của anh ta tiếp tục qua những lối đến địa ngục! Hoàn tất những trò khác nhau và tập hợp tất cả những linh hồn để mua những đồ vật mới trong cửa hàng. Bạn có thể đi được bao xa nào?