back to home dude

Jack the Giant Slayer: Fallon’s Fury

Jack the Giant Slayer: Fallon’s Fury

về Jack the Giant Slayer: Fallon’s Fury

Mục tiêu của bạn là đến được tòa lâu đài nhanh nhất có thể. Điều này có nghĩa là bạn phải phá hủy tất cả những thứ cản đường. Hãy sáng suốt và chắc chằn rằng bạn đến được tòa lâu đài.