back to home dude

Jack Hammer 2

Jack Hammer 2

Về Jack Hammer 2

Với chiếc máy này, bạn hãy tưởng tượng mình ở trong quyển truyện tranh. Bạn chỉ có 3 hàng nhưng điều đó không có nghĩa bạn sẽ chiến thắng được ít tiền. Cơ hội chiến thắng của bạn là ngang như nhau. Bạn còn chờ đợi gì nữa? Hãy đặt cược và bắt đầu xoay nào!