back to home dude

Itchana Tchones: Núi băng trôi

Itchana Tchones: Núi băng trôi

về Itchana Tchones: Núi băng trôi

Tránh tất cả những vật cản nguy hiểm, tiêu diệt những sinh vật chống đối và tìm lối thoát một cách nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!