back to home dude

Itchana Tchones 4

Itchana Tchones 4

về Itchana Tchones 4

Tránh tất cả các chướng ngại vật, tiêu diệt các sinh vật xấu xa và cố gắng tìm được lối ra để sang được màn chơi kế tiếp.