back to home dude

Itchana Tchones 1

Itchana Tchones 1

về Itchana Tchones 1

Tránh tất cả những chướng ngại vật, tiêu diệt những sinh vật có hại và tìm lối ra để đến được màn chơi tiếp theo.