back to home dude

Ít là nhiều hơn

Ít là nhiều hơn

về Ít là nhiều hơn

Nhấp chuột vào các khối màu đen để làm cho chúng biến mất sao cho các màu sắc có thể truyền đi. Nhưng ... bạn có một số lượng hạn chế các lần nhấp chuột