back to home dude

Người Sắt Sự Trỗi Dậy của Ultron

Người Sắt Sự Trỗi Dậy của Ultron

Về Người Sắt Sự Trỗi Dậy của Ultron

Người Sắt Sự Trỗi Dậy của Ultron là trò chơi tốc độ nhanh dựa trên chuỗi hoạt hình Marvel! Người Sắt đang đấu với Ultron độc ác. Bạn không chỉ phải di chuyển thật nhanh để tránh các tia encephalo mà bạn còn phải sống sót đển cuối trò chơi. Hãy suy nghĩ thật nhanh!