back to home dude

iRemained

iRemained

về iRemained

vào vai chú người máy nhỏ và chiến đấu cùng những kẻ thù! Sử dụng chuột để nhắm và đốt sạch chúng! Sau mỗi cấp độ bạn có thể mua những nâng cấp mới trong cửa hàng!