back to home dude

IQ Bic

IQ Bic

về IQ Bic

Giải quyết trò chơi này bằng cách di chuyển những khối hình. Kết nối những khối cùng màu để làm chúng biến mất. Xóa sạch những dường thẳng để ghi thêm nhiều điểm thưởng!