back to home dude

INXS: Bang the Drum

INXS: Bang the Drum

Về INXS: Bang the Drum

Hãy hòa vào ban nhạc Rock INXS. Nhanh tay nhấp chuột đánh vào đúng những cái trống sao cho bạn có thể theo kịp điệu nhạc. Nếu bạn phạm quá nhiều lỗi, bạn sẽ phải dừng cuộc chơi.