back to home dude

Inverto

Inverto

về Inverto

Đây là đâu? Nơi đây giống như một trạm không gian. Nó bị bỏ hoang sao? Bạn không biết. Hãy đi và khám phá sự thật, quan sát xung quanh và lấy những vật dụng hữu ích.