back to home dude

Invertion

Invertion

về Invertion

Con người máy này đã có mặt trên không gian này từ rất rất lâu. Hắn đang tìm đường để thoát. Bạn có thể giúp anh ta thoát khỏi nơi này nhé?