back to home dude

Intruder Combat Training

Intruder Combat Training

về Intruder Combat Training

chọn một trong những nhiệm vụ và hoàn thành chúng một cách chuyên nghiệp! Đánh bại những đối thủ của bạn trong một khoảng thời gian nhất định! Dựa vào môi trường xung quanh và cảnh giác với những đạn dược của bạn!