back to home dude

Into Space 2

Into Space 2

về Into Space 2

bạn phải bắn tên lửa này lên sao Hỏa. Nhớ là bạn phải có đầy đủ nhiên liệu và đừng đụng vào những vật thể bay khác.