back to home dude

Into Space 1

Into Space 1

về Into Space 1

Bắn tên lửa của bạn lên không gian càng cao càng tốt. Nhặt tiền trên đường đi, bạn có thể dùng tiền để nâng cấp tên lửa của bạn.