back to home dude

Interstellar

Interstellar

về Interstellar

Bạn có phải là một phi hành gia giỏi? Đưa tên lửa của bạn bay lên cao nhất có thể! Nếu bạ bay qua những cánh cổng, tốc độ sẽ tăng lên, nhưng hãy cẩn thận những tia chớp và những vật cản khác có thể làm hại vỏ tàu hoặc làm ngừng động cơ! Chúc bạn vui vẻ!