back to home dude

Interactive Buddy 2: Prototype Version

Interactive Buddy 2: Prototype Version

về Interactive Buddy 2: Prototype Version

sử dụng những vật thể khác nhau để tra tấn người bạn nhỏ này! Khi bạn gây ra càng nhiều thương tích, bạn sẽ có được càng nhiều điểm! Sau đó bạn có thể sử dụng số tiền bạn có được để mua thêm những vũ khí mới, các món đồ và những nhân tố khác.