back to home dude

Inspector Magnusson: Murder On The Titanic

Inspector Magnusson: Murder On The Titanic

về Inspector Magnusson: Murder On The Titanic

Vào vai thanh tra Jakob Magnusson và cố gắng giải mã những tình huống bí ẩn trên con tàu Titanic! Lùng sụt khắp những địa điểm khác nhau trên con tàu và sử dụng những món đồ vào đúng thời điểm để tiến tục cuộc điều tra của bạn. Bạn có thể tìm ra tên giết người